წლის წიგნი 2020-2021
წლის წიგნი 2019-2020
წლის წიგნი 2018-2019
წლის წიგნი 2017-2018
წლის წიგნი 2016-2017
წლის წიგნი 2015-2016
წლის წიგნი 2014-2015
წლის წიგნი 2013-2014
წლის წიგნი 2012-2013
წლის წიგნი 2011-2012

 

სარჩევი
საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ეგიდით ჩატარებული ჩემპიონატები და ღონისძიებები